slid4
slide1
slide2
slide3

เชื้อบูราเรียมิกซ์โอดี

เชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ในอันดับ Homoptera Lepidoptera Coleoptera และ Diptera ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสามารถกำจัดปลวก และมดคันไฟได้ ทำให้มดและปลวกตายยกรังได้ กลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสม(ความชื้นสัมพัทธ์ 50 % ขึ้นไป) จะงอกเส้นใยแทงผ่านผิวหนังเข้าไปในลำตัวแมลง แล้วขยายจำนวนเจริญอยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และวัยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3 - 14 วัน เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อยได้แก่ แมลงค่อมทอง เป็นต้น

บูวาเรียมิกซ์โอดี

ประกอบไปด้วยเชื้อรา บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า   เมธาไรเซี่ยม แอนิโซเฟียและพาซิโลมัยซิส เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่นำมาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ หนอนห่อใบ แมลงสิง แมลงหล่า ด้วงหมัดผัก ทั้งช่วงวัยอ่อนและวัยแก่ รวมทั้งกำจัดไข่เพลี้ยหนอน

จากการลงพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ย หนอน การใช้บิวเวอร์เรียสูตรธรรมดา กำจัดได้แต่ตัวเพลี้ยหนอน แต่ไข่ไม่ได้กำจัด ทำให้ต้องฉีดบ่อยครั้งหรือต้องซื้อสารคุมไข่เพิ่มอีก เพิ่มทุนต้นในการฉีดมากขึ้น  เราจึงได้พัฒนาสูตรใหม่เพิ่ม พาซิโลมัยซิส ซึ่งสามารถคุมและกำจัดไข่เพลี้ยหนอนได้ในการฉีดเพียงครั้งเดียว ตัวตายไข่ฝ่อ ทำให้เห็นผลดีกว่าการบิวเวอร์เรีย+เมธาไรเซี่ยม  สูตรใหม่นี้สามารถกำจัดตัวและไข่ เพลี้ย หนอนได้อย่างดีเยี่ยม

วิธีใช้ :   

1.ใส่มิกซ์โอดี60กรัม (3ช้อนแกง) ในน้ำ 20ลิตร ที่เต็มน้ำยาจับใบ แล้วกวนผสมให้เข้ากัน

2.ไปฉีดพ่นในช่วงเย็น ให้เปียกชุ่มทั้งใบ ใต้ใบพืช ลำต้น โคนต้น หรือแม้กระทั้งพ่นลงดิน

3.ระยะเวลาในการฉีดพ่น หากพบแมลงระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่น3วัน/ครั้ง ติดต่อกัน2-3วันครั้ง หากระบาดไม่รุนแรง ให้ฉีดพ่น5-7วันครั้ง

 

 

Share

 

.................................................................................................................................................................................................................................................