slid4
slide1
slide2
slide3

สารเร่งลงหัวพืชตระกูลหัวมิกซ์โอดี

 

สารเร่งการลงหัวมิกซ์โอดี  มีคุณภาพและเหมาะกับพืชที่ต้องการขยายหัวของพืชตระกลูหัวทุกชนิด เช่น มันสำปะหลังระยะ3เดือนขึ้นไป    ผสมน้ำ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทุก 15-30 วัน อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก,รอง,เสริม เพิ่มฮอร์โมนและวิตามินเพื่อให้พืชตระกลูหัวต่างๆได้ดูดกินเต็มที่ โตอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

Share

.................................................................................................................................................................................................................................................