slid4
slide1
slide2
slide3

ข้อมูลบริษัท

 

MANGMEE MONEY GOLD Co.,LTD

บริษัท มั่งมี มันนี่ โกลด์ จำกัด ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ น วัตกรรมเกษตรธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยีภายใต้ตราสินค้ามิกซ์โอดี เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรโดยมุ่งเน้น คุณภาพที่ดี ลดสารเคมี ลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ทำให้ผลผลิตดีมีคุณภาพปลอดสารเคมี

 

ชื่อภาษาไทยบริษัท : บริษัท มั่งมี มันนี่ โกลด์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษบริษัท : MANGMEE MONEY GOLD C0.,LTD

ที่ตั้ง : เลขที่ 79/115 ม.8 ต.เสาธง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

 

          นวัตกรรมเกษตรธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยี บริษัทมั่งมี มันนี่ โกลด์ จำกัด ขอมุ่งมั่นสร้างสรรค์  นำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า มิกซ์โอดี เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร หน้าที่หลัก เราต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พิชิตความยากจนเกษตรกรเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศทั้งพืชอาหารและพลังงานต่างๆ เป็นต้นทางของอุตสาหกรรม เป็นคลังอาหารของประชาชน แต่ผลผลิตที่ได้ ราคาต่ำต้นทุนสูงต้องแบกภาระหนี้สินทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี ที่อยู่ในวงการเกษตร บริษัทมั่งมี มันนี่ โกลด์ จำกัด ขออาสานำพาให้เกษตรกรรวยเป็นเศรษฐี ด้วยผลิตภัณฑ์มิกซ์โอดี

ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีมูลค่ารวม 4-5 ล้านตัน นำเข้าสารเคมี 10,000-15,000 ตัน เสียดุลการค้าหลายหมื่นล้าน ทำลายระบบนิเวศ ทำลายดินซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรมานาน การลดต้นทุนก็ต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้สารเคมีปราบโรคพืชและแมลงเท่าที่จำเป็น การใช้ปุ๋ยเคมีมากๆเหมือนเอาเงินไปทิ้งและทำลายดินในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเป็นกรด ดินแข็ง ดินแน่น ก่อโรคและแมลงทำให้พืชเติบโตไม่เต็มที่ ต้องใช้แบบผสมผสานจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทำลายดิน

การใช้สารเคมีปราบโรคพืชและแมลงมากๆทำลายสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเอง ผลผลิตปนเปื้อนสารเคมี ทั่วโลกไม่ยอมรับ เกิดการดื้อยา ป้องกันและดูแลยากขึ้น ทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมี ทำให้ต้นทุนสูงต้องรู้จักใช้แบบผสมผสานดังต่อไปนี้

1. เตรียมดินก่อนปลูกด้วยแร่มิกซ์โอดี 1-3 กระสอบ ต่อ1ไร่ ตามสภาพดิน แต่ถ้าเกษตรกรยังใช้มูลสัตว์ต่างๆ เช่น มูลไก่ , มูลโค , มูลเป็ด อาจมีเชื้อราก่อให้เกิดโรคได้แนะนำให้ใช้ผสมกับมิกซ์โอดีไตรโครเดอร์มาบาซิลัลซับติลิส ก็เตรียมดินก่อนปลูกได้จะทำให้ลดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

ควรใช้แร่มิกซ์โอดีผสมกับปุ๋ยเคมีทุกครั้ง  ในอัตราปุ๋ยเคมีทุกสูตร 1 ส่วนผสมกับแร่มิกซโอดี 3 ส่วน หว่านตามพื้นที่ปกติ ดินไม่เสียต้นทุนต่ำ พืชโตดีไม่มีโรค

 

2. เตรียมเมล็ดพันธ์พืชต่างๆ ก่อนเพาะควรนำไปแช่ร่วมกับมิกซ์โอดีไตรโครเดอร์มาบาซิลัลซับติลิส เพื่อป้องกันเชื้อรา พืชจะงอกและเจริญเติบโตได้ดี

ควรใช้บีทีมิกซ์โอดีกำจัดหนอนต่างๆแทนสารเคมี ทำให้ปลอดสารพิษ แต่ถ้าระบาดรุนแรงก็เสริมด้วยสารเคมีได้ แล้วเว้นระยะประมาณ 7 วัน ฉีดพ่นให้ทั่ว แล้วฉีดพ่นด้วยบีทีมิกซ์โอดีทำให้ไม่ดื้อยา  ถ้าเป็นเพลี้ยก็ใช้เชื้อบูวาเรียมิกซ์โอดีฉีดพ่นให้ทั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ส่วนโรคโคนเน่า รากเน่า แอนแทรคโนส ใบจุด ใบด่าง ก็ใช้มิกซ์โอดีไตรโครเดอร์มาบาซิลัลซับติลิสฉีดพ่นให้ทั่ว เชื้อบีที เชื้อบูวาเรีย เชื้อไตรโครเดอร์มาบาซิลัลซับติลิส ของมิกซ์โอดี เป็นสารชีวภัณฑ์ปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่มีสารพิษ ควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาระดับดอกเตอร์ที่มีผลงานมากมายทั่วประเทศ

 

 

3. ท่อนพันธ์พืชต่างๆ แนะนำให้แช่กับมิกซ์โอดีอินทรีย์เข้มข้น ผสมกับ วัคซีนพืชมิกซ์โอดี เพื่อป้องกันโรคพืชต่างๆ

 

 

4. เกษตรกรชาวสวนยาง หลังเปิดกรีดควรใช้สารบำรุงหน้ายางมิกซ์โอดี 1 ส่วนผสมน้ำ 1 ส่วน ใช้แปรงจุ่มทาที่หน้ายางที่เปิดกรีด ทำให้หน้ายางนิ่มกรีดง่าย น้ำยางไหลดี ไม่มีเชื้อรา และแนะนำใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาบาซิลัลซับติลิสมิกซ์โอดี ฉีดพ่นระหว่างร่องยางแล้วไถกลบไม่ต้องกลัวรากขาดทำให้ยางโตดีไม่มีโรค

 

5. พืชตระกูลหัวต่างๆแนะนำให้ใช้สารเร่งการลงหัวมิกซ์โอดี เช่น มันสำปะหลัง อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปฉีดพ่นให้ทั่วทำให้มันมีขนาดใหญ่น้ำหนักดี

 

 

Share

.................................................................................................................................................................................................................................................